3

Sau năm 2016, ZeitLager một lần nữa có thể giành được một trong những giải thưởng Q-Bix quốc gia đáng thèm muốn. Năm ngoái, họ vẫn thành công trong hạng mục „Hiệu suất phi thường“, bây giờ vào năm 2017, họ đã có thể thuyết phục trong hạng mục „Bền vững“.

Xin chúc mừng cô Axt-Knoth và cô Christl từ chi nhánh Landshut vì thành tích này.

Giải thưởng tự lưu trữ của Đức Q-Bix 2017

Translate »